PALJU ÕNNE:

RAGNE SINIMAA

Peaauhinnaks oli:
uhiuus Apple MacBook Pro sülearvuti koos AirPods Pro kõrvaklappidega.

 

Osta 2 (kaks) Lorenz Naturals või Lorenz Pomsticks toodet, registreeri ostutšekk ning võid võita uhiuue Apple MacBook Pro sülearvuti koos AirPods Pro kõrvaklappidega.

Lisaks üllatusauhinnad Facebook lehel Lorenz Snack- World Eesti. Kokku läheb loosi 1 (üks) PEAAUHIND, mis koosneb Apple MacBook Pro sülearvutist ja AirPods Pro kõrvaklappidest.

KAMPAANIA ON LÕPPENUD

KAMPAANIA REEGLID

KLIKKA JA LOE

1. Alates 02.06.2020 kuni 31.08.2020 toimub Lorenz tarbijamäng (edaspidi
kampaania), mida korraldab D.T.L. Consumer Products Eesti AS (reg. kood
10407984), asukohaga Masti 17, Tallinn 11911, (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania peaauhinnaks on üks komplekt Apple tooteid ning komplekti
kuulub:
1 tk 2020 13″ Macbook Pro 1,4GHz/512GB Space gray/SWE
1 tk Apple AirPods Pro with Wireless Charging Case White
Korraldaja loosib kampaanias osalenute vahel välja ühe võitja. Peaauhinna
ostmise kulud katab D.T.L Consumer Products Eesti AS.

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates
reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning
kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias võivad osaleda kõik
ostu sooritanud ning kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud
füüsilised isikud.

4. Kampaania auhinnaks oleva PEAAUHINNA võitmiseks tuleb kampaanias
osalejal osta vähemalt 2 (kaks) Lorenz Naturals või Lorenz Pomsticks
kaubamärgi all esindatud toodet (tooted ei pea olema erinevad), milleks on:

  • 4018077721472 LORENZ POMSTICKS kartulisnackid soolaga 100g
  • 4017100722004 LORENZ POMSTICKS kartulisnackid paprikaga 100g
  • 4018077721038 LORENZ POMSTICKS kartulisnackid hapukoorega 100g
  • 4018077711763 LORENZ NATURALS kartulikrõpsud parmesaniga 100g
  • 4018077712593 LORENZ NATURALS kartulikrõpsud Balsamico äädikaga 100g
  • 4018077711893 LORENZ NATURALS kartulikrõpsud rosmariiniga 100g
  • 4018077712999 LORENZ NATURALS kartulikrõpsud meresoola-pipra 100g
  • 4018077713231 LORENZ NATURALS klassikalised kartulikrõpsud 100g
  • 4018077821059 POMSTICKS kartulisnackid ketšupiga 100g

Pärast ostu sooritamist tuleb registreerida ostutšekk kampaanialehel
www.lorenz.ee. Kampaanias osalemiseks peavad kõik kaks toodet olema
korraga märgitud ühel ostutšekil. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida
kuni kampaania lõpuni. Kui ostutšekil ei ole märgitud tootenimetusi, peab
loosis osaleja ostu tõestamiseks hoidma alles ka kampaaniamärgistusega toodete
pakendid (juhul kui need on vastavalt markeeritud). Registreerimine
kampaanialehel on tasuta. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab
kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi
osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide
kampaania tingimustega.

5. Ühte ostutšekki arvestatakse www.lorenz.ee lehel registreerides ühe
korra. Kui ühte ostutšekki registreeritakse mitu korda, arvestatakse loosimistes
esimest registreeringut. Kui ühte ostutšekki registreeritakse mitme inimese
poolt, siis käsitletakse seda pettusena ning pettuses osalejad diskvalifitseeritakse
loosimiselt.

6. PEAAUHINNA õigus loositakse välja 07.09.2020.

7. PEAAUHINNA võitja nimi avaldatakse internetis aadressil www.lorenz.ee
hiljemalt 14.09.2020. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust e-maili teel.
PEAAUHINNA võitja saab auhinna kätte D.T.L. Consumer Products Eesti AS
kontorist (asukoht: Masti 17, Tallinn) hiljemalt 30 tööpäeva pärast võitja
avsalikustamist võitnud ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi esitamisel.

8. Korraldajal on õigus jätta võitjale PEAAUHIND üle andmata juhul kui: –
võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, – võitja ei
ole alles hoidnud selgelt loetavat ja arusaadavat ostutšekki, millel oleva numbri
ta korraldajale saatis, – võitja ei ole hiljemalt 60 päeva jooksul alates aadressil
www.lorenz.ee tema, kui võitja nime avalikustamist, avaldanud korraldajale
soovi auhinda vastu võtta, – võitja ei ole korraldajalt auhinda vastu võtnud
hiljemalt 14.11.2020.

9. Korraldajalt PEAAUHINNA vastuvõtmist loetakse võitjapoolse loa
andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-
kampaaniates ja teistel üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata
ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

10. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, D.T.L. Consumer Products Eesti AS
töötajad ega pereliikmed.

11. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud PEAAUHINDA ei
asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna
maksumust rahas. Kampaania korraldajal on õigus auhind asendada teise
samaväärse auhinnaga. Korraldajal on õigus kampaania perioodi lühendada või
pikendada vastavalt oma soovile. Kampaania perioodi lühendamine ja
pikendamine tehakse teatavaks www.lorenz.ee.

12. PEAAUHINNA võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub
korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

13. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda
kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude
ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil
registreerimise mittetähtaegne kohalejõudmine/kohale jõudmata jäämine;
korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril
või e-maili aadressil, mille osaleja on registreerides kontaktiks jätnud jne), mis
ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja
auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

14. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal
ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või
auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele
meedia vahendusel.

15. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivale seadustikule.

16. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega
tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “LORENZ
KAMPAANIA tarbijamäng” D.T.L. Consumer Products Eesti AS´ile aadressil
Masti 17, 11911 Tallinn. Kampaania lisainfo telefonil +372 6398970 tööpäeviti
9:00–16:00. Pretensioonide lahendamise tähtaeg on kuni 15.11.2020 ning neile
vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

17. Käesoleva tarbijamängu reeglid on kinnitatud D.T.L. Consumer Products
Eesti AS juhatuse otsusega.